Stowarzyszenie „ECCE HOMO w Strzelnie” wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego realizują projekt „Zaprogramowani na kulturę”.

Projekt ma na celu podniesienie aktywności społecznej 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Uczestnikami projektu są osoby w wieku od 7 do 17 lat, zamieszkujące obszar gminy Strzelno.

Uczestnicy projektu korzystają ze wsparcia w ramach zajęć:

  • hipoterapia,
  • zajęcia z programowania LEGO,
  • historyczno-kulturalne,
  • zajęcia z montażu filmu,
  • spotkanie z psychologiem,
  • opiekun klubu młodzieżowego.

Wszelkie działania są dla uczestników bezpłatne i nie ponoszą oni żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie.

Planowane efekty projektu to:

  • wzrost aktywności społecznej;
  • wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu programowania;
  • wzrost wiedzy odnośnie kultury;
  • poprawa stanów emocjonalnych i wzrost samoakceptacji dzięki zajęciom z hipoterapii oraz spotkania z psychologiem.

Całkowita wartość projektu to 52 717,60 zł, z czego 50 000,00 zł finansowane jest z Funduszy Europejskich. Projekt dofinansowany jest z budżetu LSR.

Projekt trwa od 1.07.2020 r. do 30.06.2021 r.