Stowarzyszenie „ECCE HOMO w Strzelnie” wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego realizują projekt „Ekoaktywni”.

Projekt ma na celu podniesienie aktywności społecznej 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Uczestnikami projektu są osoby w wieku od 7 do 17 lat, zamieszkujące obszar gminy Strzelno.

Uczestnicy projektu korzystają ze wsparcia w ramach zajęć:

 • hipoterapia,
 • zajęcia z języka angielskiego,
 • zajęcia ekologiczno-przyrodnicze,
 • wyjazdy na basen, do parku trampolin oraz teatru/opery/filharmonii,
 • wsparcie opiekuna klubu młodzieżowego,                                                                                                                                                                        
 • spotkanie z psychologiem.

Wszelkie działania są dla uczestników bezpłatne i nie ponoszą oni żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie.

Planowane efekty projektu to:

 • wzrost aktywności społecznej;
 • wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu języka anielskiego;
 • wzrost wiedzy odnośnie ekologii i świata przyrody;
 • wzrost świadomości uczestników odnośnie zachowania zgodnego z normami przyjętymi w miejscach publicznych oraz wzrost świadomości odnośnie bezpiecznego spędzania czasu i integracji społecznej poprzez wyjazdy na basen, do parku trampolin i do kina
 • poprawa stanów emocjonalnych i wzrost samoakceptacji dzięki zajęciom z hipoterapii oraz spotkania z psychologiem.

Całkowita wartość projektu to 52 683,52 zł, z czego 50 000,00 zł finansowane jest z Funduszy Europejskich. Projekt dofinansowany jest z budżetu LSR.

Projekt trwa od 1.07.2020 r. do 30.06.2021 r.