Stowarzyszenie „ECCE HOMO w Strzelnie” wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego realizują projekt „LIDER MŁYNY MŁYNICE”.

Projekt ma na celu promowanie w społeczności lidera lokalnego, którego zadaniem jest wspomaganie rozwoju środowisku, aktywizowanie, inspirowanie do pozytywnych zmian, przełamywanie anonimowości i izolacji społecznej oraz  podniesienie aktywności społecznej 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Uczestnikami projektu są osoby w wieku powyżej 60 roku życia , zamieszkujące obszar gminy Strzelno.

Uczestnicy projektu korzystają ze wsparcia w ramach zajęć:

  • Zajęcia intelektualne,
  • zajęcia NASZA HISTORIA,
  • zajęcia KULINARNE,
  • spotkania z wizażystą,
  • warsztaty usprawniające – hipoterapia,
  • wyjazdy do teatru/opery/filharmonii.

Wszelkie działania są dla uczestników bezpłatne i nie ponoszą oni żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie.

Planowane efekty projektu towzrost aktywności społecznej;

Całkowita wartość projektu to 52.685,00 zł, z czego 50.000,00 zł finansowane jest z Funduszy Europejskich. Projekt dofinansowany jest z budżetu LSR.

Projekt trwa od 1.04.2022 r. do 30.11.2022 r.

Data publikacji: 01.04.2022