Przed umówieniem się na jazdę prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

Umówienie się na jazdę jest jednoznaczne z przeczytaniem i akceptacją regulaminu Stajni Łąkie.

JAZDY ODWOŁUJEMY 24 GODZINY PRZED WYZNACZONYM TERMINEM (pkt. 5 regulaminu)!

REGULAMIN JAZD

1. W lekcjach jazdy konnej mogą uczestniczyć dzieci od 1-go roku życia.

2. Jazdy odbywają się w dniach od poniedziałku do piątku o godzinach od 13.00- 21.00

3. Aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa:

-wchodząc na hale krzyczymy uwaga.

-nie wolno podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi głosem. Nie należy zatrzymywać się bez uzasadnienia blisko zadu konia,

-prowadząc konia należy iść po jego lewej stronie trzymając wodze, uwiąz lub lonże przy pysku

-nie karmić konia z ręki bez zgody instruktora

-nigdy nie stosować przemocy wobec koni (instruktor ma prawo usunąć taką osobę z terenu ośrodka).

-przy podnoszeniu kończyn i myciu całego konia należy zawsze zachować szczególną ostrożność.

-nie wolno pozostawiać osiodłanego konia w miejscu ubrania lub poza nim bez opieki.

4. Każdy uczestnik ma obowiązek nosić w trakcie zajęć strój zgodny z wymogami bezpieczeństwa:

-kask (istnieje możliwość skorzystania z kasków, które są na wyposażeniu stajni)

5. Termin jazd ustalany jest indywidualnie z uczestnikami osobiście lub telefonicznie. Jazdy umawiane są maksymalnie na tydzień w przód, prosimy o przemyślane zapisy, aby notorycznie nie odwoływać jazd. Posługujemy się aplikacją, która na dobę przed umówionym treningiem wysyła przypomnienie o wizycie. Prosimy o zgłaszanie zmian terminu lub odwołania jazdy najpóźniej 24 godziny przed jazdą. Jeżeli jazda nie zostanie odwołana w przeciągu 24h za lekcja uznana jest za odbytą – należy uregulować płatności przed kolejną lekcją.

6. Jeździec zobowiązuje się do punktualnego stawienia się na zajęcia.

7. Wskazana przez instruktora godzina, na którą ma przybyć jeździec jest godziną rozpoczęcia lekcji. Na zajęcia należy przybyć 10-15 min wcześniej by przygotować konia. Może zdarzyć się tak, że koń jest już przygotowany do jazdy, wówczas lekcja rozpoczyna się od zaplanowanej godziny. W przypadku spóźnienia jeździec uiszcza opłatę za całość zaplanowanej jazdy niezależnie od tego ile czasu siedział na koniu.

8. Przewidywany czas na przygotowanie konia to ok 15 minut, w trakcie których należy:

-wyprowadzić konia z pastwiska

-uwiązać węzłem bezpieczeństwa w wyznaczonym przez instruktora miejscu

-dokładnie wyszczotkować konia usuwając wszelkie zabłocenia i kurz z sierści, grzywy i ogona,

-wyczyścić kopyta kopystką

-założyć kantar oraz siodło

9. Przygotowując konia przed jazdą dbaj o to, by nie gryzł części rzędu oraz by nie leżały one na ziemi.

10. Dzieciom i początkującym jeźdźcom w trakcie przygotowania towarzyszy i pomaga instruktor.

11. Po zakończeniu jazd jeździec zobowiązany jest zadbać o konia, na którym jeździł (chyba, że przejmuje go następny jeździec) tzn. ma go odstawić na pastwisko, rozsiodłać, wyczyścić oraz wyczyścić sprzęt i odnieść go do siodlarni.

12. Podczas zajęć nie wolno żuć gumy i korzystać z telefonów komórkowych.

13. Wszelkiego rodzaju skaleczenia, obtarcia, urazy i kulawizny należy zgłaszać bezpośrednio i natychmiast prowadzącemu.