Gwarantujemy zapewnienie dziecku opieki w warunkach zbliżonych do warunków domowych. Właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychofizyczny dziecka. Wyżywienie zapewnione przez firmę zewnętrzną. Decyduje pierwszeństwo zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.