Celem działalności Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna, pedagogiczna, kulturalno-oświatowa, charytatywna na rzecz rozwoju, aktywizacji, integracji społeczeństwa lokalnego, poprawa jakości życia, podnoszenie świadomości i wykorzystanie aktywności społecznej oraz zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa przyrody, tradycji i kultury, wzmacnianie lokalnego kapitału społecznego oraz integracji społecznej i zawodowej w szczególności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Stowarzyszenie prowadzi różnego rodzaju działania m.in.:

• Prowadzenie stadniny w miejscowości Łąkie – prowadzimy zarówno zajęcia hipoterapeutyczne jak i naukę jazdy konnej, gdzie każdy pasjonata koni może znaleźć coś dla siebie. Ośrodek to miejsce zarówno dla doświadczonych jeźdźców, jak i osób które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z jeździectwem.

• Prowadzenie projektów dla seniorów oraz młodzieży – dzięki dofinansowaniu z Europejskich Funduszy Społecznych realizujemy 9 projektów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparciem objęci są seniorzy powyżej 60 roku życia oraz dzieci i młodzież w wieku od 7 do 17 lat. Jesteśmy również w trakcie rekrutacji do 4 kolejnych Klubów Seniora oraz jednego Klubu Młodzieżowego.

• Utworzenie pierwszego żłobkana terenie gminy Strzelno – rozpoczęła się również realizacja projektu, dzięki któremu otwarty zostanie pierwszy żłobek w Naszej Gminie. Jesteśmy w trakcie rekrutacji uczestników. Rozpoczęcie działalności żłobka zaplanowane jest na marzec 2021 roku. Jako Stowarzyszenie chętnie angażujemy się we wszelkie działania i projekty mające na celu wsparcie lokalnej społeczności a także współpracujemy z lokalnymi firmami i organizacjami, aby wspólnie rozwijać nasz region.