Stowarzyszenie „ECCE HOMO w Strzelnie” wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego realizują projekt „KLUB SENIORA AKTYWNI 60 + W STRZELNIE”.

Projekt ma na celu podniesienie aktywności społecznej 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Uczestnikami projektu są osoby w wieku powyżej 60 roku życia , zamieszkujące obszar gminy Strzelno.

Uczestnicy projektu korzystają ze wsparcia w ramach zajęć:

  • Zajęcia intelektualne,
  • zajęcia NASZA HISTORIA,
  • zajęcia Zdrowe odżywianie,
  • spotkania z wizażystą,
  • warsztaty usprawniające – hipoterapia,
  • wyjazdy do teatru/opery/filharmonii.

Wszelkie działania są dla uczestników bezpłatne i nie ponoszą oni żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie.

Planowane efekty projektu towzrost aktywności społecznej;

Całkowita wartość projektu to 39.920,72 zł, z czego 37.880,72 zł finansowane jest z Funduszy Europejskich. Projekt dofinansowany jest z budżetu LSR.

Projekt trwa od 1.04.2022 r. do 30.11.2022 r.

Data publikacji: 01.04.2022