Stowarzyszenie „ECCE HOMO w Strzelnie” wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego realizują projekty skierowane do osób powyżej 60 roku życia zamieszkujących na terenie powiatu mogileńskiego. Projekty finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekty maja na celu podniesienie aktywności społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. 

Celem ogólnym projektów jest: Rozwój kapitału społecznego na obszarze LGD do 2023 r.

Celem szczegółowym jest: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LGD do 2023 r. 

Przedsięwzięciem jest: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Obecnie trwające projekty to: 

  • Wspomnienia aktywnych seniorów 60+ oraz Aktywni i odlotowi w Strzelnie – projekt w którym biorą udział mieszkańcy Strzelna 
  • Klub seniora 60 + Młyny i Młynice – dla seniorów zamieszkujących te miejscowości 
  • Aktywni 60+ w Mogilnie – dla mieszkańców Mogilna i okolic 

Projekty, do których rozpoczęła się rekrutacja: 

  • Klub seniora w Gębicach – projekt dla mieszkańców miejscowości Gębice
  • Klub seniora w Lokalnym Centrum Animacyjnym w siedzibie Muzeum w Chabsku – projekt dla mieszkańców miejscowości Chabsko 
  • Aktywni 60+ w Mogilnie – Reaktywacja – projekt dla mieszkańców gminy Mogilno 
  • Aktywni 60+ Markowice i okolice – projekt dla mieszkańców gminy Strzelno, w szczególności Markowic i okolicznych miejscowości.