Stowarzyszenie „ECCE HOMO w Strzelnie” wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego realizują projekt „KLUB SENIORA DZIERZĄŻNO I OKOLICE”.

Projekt ma na celu podniesienie aktywności społecznej 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Uczestnikami projektu są osoby w wieku powyżej 60 roku życia , zamieszkujące obszar gminy Mogilno.

Uczestnicy projektu korzystają ze wsparcia w ramach zajęć:

  • Zajęcia intelektualne,
  • Zajęcia rękodzieła,
  • zajęcia NASZA HISTORIA,
  • zajęcia kulinarne,
  • spotkania z wizażystą,
  • warsztaty usprawniające – hipoterapia,
  • wyjazdy do teatru/opery/filharmonii.

Wszelkie działania są dla uczestników bezpłatne i nie ponoszą oni żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie.

Planowane efekty projektu to wzrost aktywności społecznej;

Całkowita wartość projektu to 50.860,00 zł, z czego 47.984,00 zł finansowane jest z Funduszy Europejskich. Projekt dofinansowany jest z budżetu LSR.

Projekt trwa od 1.04.2022 r. do 30.11.2022 r.

Data publikacji 1.04.2022