Stowarzyszenie „ECCE HOMO w Strzelnie” wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego realizują projekt „Aktywni i Odlotowi 60+ w Strzelnie”.

Projekt mana celu podniesienie aktywności społecznej 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Uczestnikami projektu są osoby powyżej 60 r.ż. zamieszkujące obszar gminy Strzelno.

Uczestnicy projektu korzystają ze wsparcia w ramach zajęć:

 • muzykoterapia,
 • rękodzieło,
 • zajęcia intelektualne „Rusz głową!”,
 • zajęcia „Odlotowi seniorzy”,
 • zajęcia aquafitness,
 • aerobik dla seniorów,
 • wyjazdy do teatru/opery/filharmonii,
 • wizyty u fryzjera i kosmetyczki.

Wszelkie działania są dla uczestników bezpłatne i nie ponoszą oni żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie.

Planowane efekty projektu to:

 • wzrost aktywności społecznej;
 • poprawa stanów emocjonalnych po zajęciach z muzykoterapii
 • wzrost umiejętności zapamiętywania i koncentracji podczas zajęć intelektualnych „Rusz głową!”
 • poprawa sprawności manualnej w zakresie rękodzieła
 • wzrost sprawności umysłowej podczas zajęć „Odlotowi seniorzy”
 • wzrost aktywności  fizycznej podczas zajęć aquafitness i aerobik dla seniorów
 • poprawa samopoczucia i wiary we własne możliwości w związku z wyjazdem do teatru/ filharmonii/ opery
 • wzrost wiary w siebie i poprawa samopoczucia w związku z odbiorem usług fryzjerskich i kosmetycznych  

Całkowita wartość projektu to 52 789,88 zł, z czego 50 000,00 zł finansowane jest z Funduszy Europejskich. Projekt dofinansowany jest z budżetu LSR.

Projekt trwa od 1.07.2020 r. do 30.06.2021 r.