Stowarzyszenie „ECCE HOMO w Strzelnie” wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego realizują projekt „Bystrzaki artystyczno przyrodnicze”.

Projekt ma na celu podniesienie aktywności społecznej 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Uczestnikami projektu są osoby w wieku od 7 do 17 lat, zamieszkujące obszar gminy Strzelno.

Uczestnicy projektu korzystają ze wsparcia w ramach zajęć:

 • hipoterapia,
 • zajęcia artystyczne,
 • zajęcia ekologiczno-przyrodnicze wraz z wycieczką do Centrum Nowoczesności Młyna Wiedzy,
 • zajęcia z programowania,
 • wyjazdy na aquafitness, do parku trampolin oraz do teatru/opery/filharmonii,
 • wsparcie opiekuna klubu młodzieżowego,                                                                                                                                                                       
 • spotkanie z psychologiem.

Wszelkie działania są dla uczestników bezpłatne i nie ponoszą oni żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie.

Planowane efekty projektu to:

 • wzrost aktywności społecznej;
 • poprawa sprawności manualnej dzięki zajęciom artystycznym;
 • wzrost wiedzy odnośnie ekologii i świata przyrody dzięki zajęciom ekologiczno-przyrodniczym;
 • wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu programowania;
 • wzrost wiedzy na temat aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu oraz wzorców zachowań w miejscach publicznych po wyjazdach na aquafitness, do parku trampolin i teatru;
 • poprawa stanów emocjonalnych i wzrost samoakceptacji dzięki zajęciom z hipoterapii, spotkania z psychologiem oraz obozu językowego.

Całkowita wartość projektu to 52 786,16 zł, z czego 50 000,00 zł finansowane jest z Funduszy Europejskich. Projekt dofinansowany jest z budżetu LSR.

Projekt trwa od 1.07.2020 r. do 30.06.2021 r.