Stowarzyszenie „ECCE HOMO w Strzelnie” wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego realizują projekty skierowane do osób w wieku 7-17 lat zamieszkujących  teren powiatu mogileńskiego. Projekty finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekty maja na celu podniesienie aktywności społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. 

Celem ogólnym projektów jest: Rozwój kapitału społecznego na obszarze LGD do 2023 r.

Celem szczegółowym jest: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LGD do 2023 r. 

Przedsięwzięciem jest: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Obecnie trwające projekty to: 

  • Cyberbystrzaki 
  • Zaprogramowani na kulturę 
  • Ekoaktywni 
  • Bystrzaki artystyczno-przyrodnicze
  • Przyrodniczo-muzyczni programiści. 

Projekt, do którego rozpoczęła się rekrutacja: 

  •  Lider bezpieczeństwa – skierowany do dzieci i młodzieży zamieszkujących miejscowości Gębice i Marcinkowo