Stowarzyszenie „ECCE HOMO w Strzelnie” wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego realizują projekt „Przyrodniczo-muzyczni programiści”.

Projekt ma na celu podniesienie aktywności społecznej 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Uczestnikami projektu są osoby w wieku od 7 do 17 lat, zamieszkujące obszar gminy Strzelno.

Uczestnicy projektu korzystają ze wsparcia w ramach zajęć:

 • hipoterapia,
 • zajęcia teatralno – muzyczne,
 • zajęcia ekologiczne wraz z wycieczką do Centrum Nowoczesności Młyna Wiedzy,
 • zajęcia z matematyki,
 • zajęcia z programowania,
 • wsparcie opiekuna klubu młodzieżowego,                                                                                                                                                                       
 • spotkanie z psychologiem.

Wszelkie działania są dla uczestników bezpłatne i nie ponoszą oni żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie.

Planowane efekty projektu to:

 • wzrost aktywności społecznej;
 • wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu zajęć teatralno – muzycznych;
 • wzrost wiedzy w zakresie  ekologii;
 • wzrost wiedzy w zakresie  matematyki;
 • wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu programowania;
 • wzrost wiedzy na temat aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu oraz wzorców zachowań w miejscach publicznych po wyjazdach na aquafitness, do parku trampolin i teatru;
 • poprawa stanów emocjonalnych i wzrost samoakceptacji dzięki zajęciom z hipoterapii, spotkania z psychologiem oraz obozu językowego.

Całkowita wartość projektu to 52 904,16 zł, z czego 50 000,00 zł finansowane jest z Funduszy Europejskich. Projekt dofinansowany jest z budżetu LSR.

Projekt trwa od 1.07.2020 r. do 30.06.2021 r.