„Żłobek u Krecika” to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działania 8.41 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego poprzez wsparcie możliwości powrotu na rynek pracy lub utrzymania zatrudnienia 32 osób, dzięki utworzeniu żłobka na terenie gminy Strzelno i objęciu opieką 32 dzieci  w wieku do lat 3.

W ramach działalności żłobka gwarantujemy:

Działalność żłobka rozpocznie się od 1. marca 2021 roku.

Żłobek czynny będzie w godzinach 7:00 – 17:00.

Opłata ponoszona przez rodziców bądź opiekunów w okresie pierwszych 18 miesięcy (01.03.2021 – 31.08.2022) działalności żłobka nie przekroczy 200 zł/mies.

Obecnie trwa rekrutacja uczestników. Formularze zgłoszeniowe dostępne są:

Pod tym linkiem KLIKNIJ

Więcej informacji pod nr telefonu: 601 813 783 lub 537 828 519 oraz w siedzibie Stowarzyszenia „ECCE HOMO w Strzelnie”