DEKLARACJA UCZESTNICTWA [rodzic, opiekun prawny]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OŚWIADCZENIE CST

OŚWIADCZENIE RPO

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA

UMOWA OPIEKI

ZAŁĄCZNIK OŚWIADCZENIE (grupa docelowa)

ZAŁĄCZNIK OŚWIADCZENIE (o zamieszkaniu)

ZAŁĄCZNIK OŚWIADCZENIE (samotność +3pkt) [premiowane]

ZAŁĄCZNIK OŚWIADCZENIE (wielodzietność+3pkt) [premiowane]

ZAŁĄCZNIK OŚWIADCZENIE (zakład pracy)

ZAŁĄCZNIK OŚWIADCZENIE (zła sytuacja finansowa+5pkt) [premiowane]